1RU MKQ

  • 1RU QAM analizator sa oblakom, nivoom snage i MER za DVB-C i DOCSIS, MKQ124

    1RU QAM analizator sa oblakom, nivoom snage i MER za DVB-C i DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 je moćan i jednostavan QAM analizator namijenjen za praćenje i izvješćivanje o zdravlju digitalnog kabela i HFC mreže.

    U stanju je kontinuirano evidentirati sve vrijednosti mjerenja u datoteke izvještaja i poslati ihSNMPzamke u realnom vremenu ako vrijednosti odabranih parametara prelaze definirane pragove.Za rješavanje problema aWEB GUIomogućava daljinski/lokalni pristup svim nadgledanim parametrima na fizičkom RF sloju i DVB-C/DOCSIS slojevima.